Trang cá độ bóng đá được đánh giá cao nhấtCHÀO MỪNG ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

21/01/2021
Dự thảo Văn kiện Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII có một điểm nhấn về “hạnh phúc” cho nhân dân. Nội hàm hạnh phúc cụ thể và đậm tính nhân văn.

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Dự thảo Văn kiện Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII có một điểm nhấn về “hạnh phúc” cho nhân dân. Nội hàm hạnh phúc cụ thể và đậm tính nhân văn.

Phải nói rằng, từ thực tiễn công cuộc đổi mới, dự thảo đề cập một số bài học kinh nghiệm, trong đó là phải luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc, nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thật sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, củng cố và tăng cường niềm tin của người dân đối với Đảng, nhà nước, chế độ XHCN”.

trang cá độ bóng đá

Mục tiêu dài hạn tới năm 2030 – kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, năm 2045 – kỷ niệm 100 năm thành lập nước, được dự thảo nêu ra cụ thể; trong đó đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo là 70%; tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1-1,5% hàng năm; có 10 bác sĩ và 30 giường bệnh/1 vạn dân; tỷ lệ tham gia BHYT đạt 95% dân số, tuổi thọ trung bình khoảng 74,5 tuổi; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới khoảng 75%, trong đó ít nhất 10% đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Về môi trường, tỷ lệ nước sạch, nước hợp vệ sinh của dân cư thành thị là 95-100% và nông thôn là 93-95%.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII nhấn mạnh định hướng “thực hiện các chuẩn mực văn hóa gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ và văn minh. Đề cao vai trò của gia đình trong nuôi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ. Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn, đẩy lùi bệnh quan liêu, bè phái, mất đoàn kết, chủ nghĩa cơ hội và thực dụng”.

PGS.TS Bùi Thị An, nguyên đại biểu Quốc hội TP Hà Nội cho rằng, hạnh phúc của nhân dân phải là sự hài lòng trong phạm vi phổ quát và mang tính toàn diện ở tất cả các mặt như giáo dục, y tế, môi trường.

Dự thảo chính trị đưa ra một trong 3 chiến lược mang tính đột phá: “Phát triển nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục, đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII khẳng định: Hạnh phúc của Nhân dân là mục tiêu, mục đích xuyên suốt của Đảng ta chứ không phải là hôm nay mới đề cập, vấn đề hạnh phúc được nâng tầm, đi vào chiều sâu, thực chất hơn đáp ứng yêu cầu của người dân, cụ thể hóa các chiến lược đột phá phù hợp với giai đoạn phát triển mới.

Theo PGS.TS Phạm Văn Linh – Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, có những kinh nghiệm được rút ra; đó là chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; thường xuyên củng cố, tăng cường đoàn kết trong Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo, tích cực, có bước đi phù hợp, phát huy mọi nguồn lực, động lực và tính ưu việt của chế độ XHCN; kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, đề cao trách nhiệm người đứng đầu gắn liền với phát huy sức mạnh đồng bộ của hệ thống chính trị, giữ vững kỷ cương, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, thực hiện tốt sự phối hợp, kết hợp trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, coi trọng chất lượng và hiệu quả thực tế, tạo đột phá để phát triển./.

Lâm Quyên

02/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045

98/2021/NĐ-CP

Quản lý trang thiết bị y tế

20/2021/TT-BYT

Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế

7937/VPCP-QHQT

V/v áp dụng “Hộ chiếu vắc-xin” và các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chuyên gia nước ngoài nhập cảnh phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế

285/TB-VPCP

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19

1265/HD-BCĐ

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NGƯỜI MẮC COVID-19 TẠI NHÀ

38/TB-UBND

Kết luận của UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ngày 25/01/2022

48/TB-UBND

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thiệu kiêm Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ngày 11/02/2022

38/TB-UBND

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân kiêm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ngày 25/01/2022

509/UBND-KGVX

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂN DẦN 2022

1242/QĐ-BYT

Tài liệu hướng dẫn phục hồi chức năng và tự chăm sóc các bệnh có liên quan sau mắc Covid-19

1341/QĐ-BYT

Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch Covid-19

1265/BYT-DP

Phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh

775/QĐ-BYT

Về việc ban hành Hướng dẫn chăm sóc, quản lý tại nhà đối với phụ nữ có thai, bà mẹ cho con bú và trẻ sơ sinh mắc COVID-19

1265/BYT-DP

Phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh

906/SYT-NVYD

TĂNG CƯỜNG TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

786/SYT-NVYD

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến 16h ngày 21/02/2022

786/SYT-NVYD

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến 16h ngày 21/02/2022

694/SYT-NVYD

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến 17h ngày 15/02/2022

670/SYT-NVYD

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến 16h ngày 14/02/2022

1179/KSBT-KHNV

Mời chào giá thực hiện in ấn tài liệu truyền thông

2232/KSBT-DVTYT

Mời chào giá dụng cụ phòng thí nghiệm phục vụ xét nghiệm (lần 2)

Số: 358/QĐ-KSBT

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành danh mục các quy chế, quy trình, thủ tục điều hành nội bộ, giao dịch phục vụ khách hàng

Số: 327/QĐ-KSBT

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy trình thanh quyết toán

Số: 326/QĐ-KSBT

Quyết định Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa

310/BTTTT-ƯDCNTT

Công văn số 310/BTTTT-ƯDCNTT ngày 10/02/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí đánh giá cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Tổng đài tư vấn các dịch vụ
Số ĐIỆN THOẠI
Thống kê
  • Đang truy cập251
  • Hôm nay3497
  • Tháng hiện tại79370
  • Năm hiện tại79370
  • Tổng lượt truy cập6245270
Tọa đàm: Xây dựng Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi (phần 2)
Liên kết website